Inter Gravissimas. Calendarivm Gregorianvm Perpetvvm

CALENDARIVM GREGORIANVM PERPETVVM Celému křesťanskému světu předkládá Řehoř XIII. roku 1582 BISKUP ŘEHOŘ SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH NA VĚČNOU PAMĚT MEZI nejnaléhavějšími pastýřskými povinnostmi našeho úřadu…