Čeština

Inter Gravissimas. Calendarivm Gregorianvm Perpetvvm

CALENDARIVM GREGORIANVM PERPETVVM Celému křesťanskému světu předkládá Řehoř XIII. roku 1582 BISKUP ŘEHOŘ SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH NA VĚČNOU PAMĚT MEZI nejnaléhavějšími pastýřskými povinnostmi našeho úřadu…