אבינו

Pater NosterPater Noster

אבינו שבשמים
יתקדש שמך
תבוא מלכותך, יעשה רצונך
כבשמים כן בארץ.
את לחם חקנו תן לנו היום,
וסלח לנו על חטאינו
כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

אמן

 

 

English

The Third Secret of Fatima

Is the world about to end?

Scientific Evidence For God

What Francis really believes

Spanish

El Tercer Secreto de Fátima

¿Se va a acabar el mundo? (2a Edición)

Sorprendente Evidencia de Dios – Evidencia Científica de Dios

Lo que Francisco realmente cree

French

Le Troisième Secret de Fatima – Nouvelle éd

Le Monde arrive-t-il à sa Fin ? L’Apocalypse expliquée ? – Nouvelle éd

Ce que croit réellement François – l’ ‘évêque’ de Rome

Italian
Il Terzo Segreto di Fatima

È il mondo in procinto di finire? Apocalisse spiegata?

Morte e viaggio all’Inferno

Perché Francesco non è Papa

Portugues
O Terceiro Segredo de Fátima – Documentário (HD)

Romanian
(COMPLET) Al treilea secret de la Fatima, Impostoarea sora Lucia, şi Sfârşitul Lumii

De ce Ioan Paul al II-lea nu a fost catolic

Moartea şi drumul spre iad

This prayer it’s also available on the following languages: English/// Spanish /// Portuguese ///  French /// Italian

 German /// Magyar ///Romanian /// Chinese /// Hindi /// Arab /// Russian /// Japanese /// Icelandic /// Korean ///

Esta oración también esta disponible en los siguientes lenguajes: Ingles /// Español /// Francés ///Portugues  ///   Italiano /// Romanian /// Aleman /// Hungaro /// Chino /// Hindi /// Arabe /// Ruso /// Japones /// Islandes /// Coreano

אבינו

Los comentarios utiliza la tecnología Disqus

About the Author

Jorge Clavellina
Jorge Clavellina is the editor of rexisrael.com