Co naprawdę wierzy Franciszek

13 marca 2013r. Jorge Bergoglio z Argentyny został wybrany antypapieżem Franciszkiem sekty Watykan II. Ten krótki materiał udowodni, przez czyny i słowa Franciszka, że jest on heretykiem. Będziemy używać cytatów z oficjalnej gazety Watykanu L’osservatore Romano oraz dwóch książek Franciszka, które dokumentują jego poglądy na różne tematy – Rozmowy z Jorge Bergoglio i O Niebie i Ziemi.

Herezje Franciszka związane z Żydami

Żydzi odrzucają, że Jezus Chrystus jest Bogiem, ale Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Św. Jana 8:24: “Bo jeśliż nie uwierzycie żem ja jest, pomrzecie w grzechu waszym”

Kościół Katolicki uczy nieomylnie, że musisz wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i mieć Katolicką wiarę aby być zbawionym. Naucza, że jest grzechem śmiertelnym przestrzeganie lub praktykowanie Judaizmu. Lecz Franciszek aprobuje fałszywą religie Judaizmu oraz pochwala ją w Żydowskich synagogach:

Franciszek, Rozmowy z Jorge Bergoglio, s. 208: “Niedawno byłem w synagodze, biorąc udział w ceremonii. Dużo się modliłem, i gdy się modliłem, usłyszałem zdanie z jednej z mądrych książek, które przyszło mi na myśl: ‘Panie, niech znoszę urągania w milczeniu.’ Dało mi ono dużo spokoju i radości.” Franciszek, O Niebie i Ziemi,  s. 188: “Kościół oficjalnie uznaje, że Naród Izraelski kontynuuje bycie Narodem Wybranym. Nie jest nigdzie powiedziane: ‘Przegraliście zawody, teraz nasza kolej.’ To dowód uznania dla Narodu Izraelskiego.”

To jasno oznacza, że Franciszek utrzymuje, że naród, który odrzuca Pana Jezusa Chrystusa, jest narodem wybranym w oczach Boga. To bluźnierstwo przeciwko Bogu.

Franciszek, O Niebie i Ziemi, s. 37: “Istnieje również pastoralne wstawiennictwo rabina lub kapłana, który modli się lub prosi o zdrowie innej osoby i zostaje wysłuchany. Co uwiarygodnia osobę, która uzdrawia według Bożego prawa, to prostota, pokora i brak widowiskowości.”

Więc Franciszek wierzy, że Żydowscy rabini posiadają prawdziwe pastoralne wstawiennictwo “według Bożego prawa”.

Franciszek, O Niebie i Ziemi, s. 220: Franciszek mówi do Żydowskiego rabina Skorki: “Nie zapomnę jak mnie dwukrotnie zaprosiłeś na modlitwę i przemówienie do synagogi a ja zaprosiłem cie abyś przemówił do moich seminarzystów na temat wartości.”

W katedrze w Buenos Aires, Argentyna 15 kwietnia 1998 r. Franciszek urządził między-religijną posługę aby uhonorować zmarłych Żydów. Podczas tego spotkania Franciszek powiedział do Żydów:

 “…wszyscy jesteśmy braćmi, ponieważ mamy pieczęć Boga w naszych sercach.”[1]

Pieczęcią Boga jest chrzest – który Żydzi odrzucili. W sierpniu 2004r. Franciszek wziął udział w Żydowskiej nabożeństwie w synagodze[2]. 9 października 2005r. było kolejne nabożeństwo w Bazylice upamiętniające zmarłych Żydów[3]. Zawierało Franciszka zapalającego świece jako uhonorowanie ich. W 2007r. Franciszek uczestniczył w Żydowskim nabożeństwie Rosh Hashanah w synagodze w Argentynie. Franciszek, podczas tej wizyty, przekazał Żydowskiej kongregacji, że wszedł do tej synagogi aby sprawdzić swoje serce, “jako pielgrzym, razem z wami, moi starsi bracia”[4]. 7 lipca 2008r. Franciszek zaaprobował książki rabina Sergio Bergmana. Franciszek nazwał go “wierzącym” i powiedział: “…jego pracą jako rabina, który jako nasz mistrz pomaga nam…”[5] 7 czerwca Franciszek odwiedził Centrum Żydowskie w Argentynie[6] i nazwał Żydów “nasi starsi bracia” oraz “wybrany naród Boga”[7]. Pomodlił się również przed listą zmarłych Żydów w celu uhonorowania ich.

“Ta pamiątka…jest kolejnym łącznikiem cierpienia, prześladowania i krwi, które naród wybrany Boga, wycierpiał w historii.” “Dziękuję Bogu, że dzisiejszego dnia wolno mi być częścią tej drogi z naszymi starszymi braćmi…”

11 października 2012r. Franciszek przyznał rabinowi Abrahamowi Skorce – który jest dobrze znanym promotorem homoseksualizmu – tytuł honorowy na “Katolickim” uniwersytecie. Rabin po otrzymaniu tytułu powiedział: “Czekamy na Mesjasza, ale w czasie oczekiwania na jego przyjście musimy przygotować ziemie…”[8] Więc rabin wyraźnie odrzuca Mesjasza Pana Jezusa Chrystusa bezpośrednio w obecności Franciszka. 8 listopada 2012r. Franciszek był głównym mówcą i wziął aktywny udział w kolejnej Żydowskiej religijnej ceremonii w katedrze w Buenos Aires [9]. Ta Żydowska religijna ceremonia była znów dedykowana uhonorowaniu zmarłych Żydów. finałowa świeca upamiętniająca zmarłych Żydów była zapalona wspólnie przez rabina i Franciszka[10]. Pod przewodnictwem Franciszka, uroczystości upamiętniające zmarłych Żydów są celebrowane w tak zwanych Katolickich kościołach w Argentynie corocznie od 1998r. Brać udział w Żydowskiej ceremonii religijnej za zmarłych Żydów to kompletna apostazja od wiary Katolickiej. 14 grudnia na kilka miesięcy przed jego wyborem na antypapieża  – Franciszek świętował Chanukę z Żydami w Argentynie gdzie zapalił menorę[11]. 13 marca tylko kilka godzin po wybraniu Franciszka antypapieżem, wysłał list z pozdrowieniami do odrzucającego Chrystusa przewodniczącego rabinów w Rzymie[12]. Powiązane 4 minutowe wideo: Wiadomość antypapieża Franciszka do Żydów odrzuca Pierwszy list do Kolossan. 25 marca 2013r. Franciszek wysłał telegram do głównego rabina Rzymu z okazji Paschy. Franciszek powiedział, że szanuje Żydów i poprosił ich o modlitwę. Poprosił również aby Bóg “dalej zachowywał was od wszystkiego złego”[13] nawet jeśli rabin odrzuca Pana  Jezusa – Jedynego który może zachować nas ode złego.

            Franciszek, 20 kwietnia 2015r., Wiadomość, mówiąc o niedawnej śmierci głównego rabina Rzymu:” Wznoszę modlitwy do Najwyższego, pełne miłości i wiary, aby On powitał go w Swoim Królestwie pokoju.”[14]

Franciszek wierzy, że Pan Jezus (Bóg) powita człowieka, który powiedział że On nie jest Bogiem. W swoim przemówieniu 24 czerwca 2013r do członków Międzynarodowego Komitetu Żydów, Franciszek nazwał Żydów wierzącymi oraz poprosił Żydów aby się za niego modlili[15]. Rabin Skorka był gościem Franciszka w Watykanie przez kilka dni pod koniec września 2013r. W wywiadzie dla gazety  La Stampa, Skorka mówił o swojej wizycie u Franciszka. Skorka powiedział, że Franciszek upewnił się aby było dla niego jedzenie koszerne oraz modlił się z nim:

“Jem z nim codziennie śniadanie, obiad i kolację. Dba o mnie i kontroluje wszystko odnośnie potraw aby być pewnym, że są koszerne oraz odpowiednie do mojej religijnej tradycji. Są to dni świąteczne i muszę odmawiać odpowiednie modlitwy przy posiłkach, rozszerzam ostatnią modlitwę i tłumacze ją. Towarzyszy mi razem z innymi przy stole – ze swoimi sekretarzami i biskupem, i oni wszyscy mówią przy końcu (modlitwy) “Amen” powiedział rabin… Marzymy o wspólnej podróży do Izraela wkrótce i Papież pracuje nad tym… Rozmawiałem z nim na temat ewangelizacji i on mi stanowczo zakomunikował, że Kościół Katolicki nie może się angażować w prozelityzm.”[16]

Prozelityzm to próbowanie nawrócenia kogoś. Franciszek stanowczo uczy, że ludzie nie powinni próbować nawracać nie-Katolików na wiarę Katolicką.

Franciszek, 7 sierpnia2013r. wiadomość wideo z okazji święta św. Kajetana: “Czy musisz przekonywać innych aby zostali Katolikami? Nie, nie, nie!”[17] Franciszek, 30 kwietnia 2015, do ruchu Discourse to Cursillos: “Jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć do waszego ruchu: nie nawracaliście! To jest cnota…[18]

Franciszek głosi, że nie próbowanie nawracania innych (na wiarę Katolicką) jest zaletą. To jest skandaliczne. Jak widzimy, Franciszek jest całkiem jasny w przekazie, że nikt nie powinien próbować nawracać kogokolwiek na wiarę Katolicką. Podczas gdy Franciszek wierzy, że Katolicy nie powinni nawracać innych na Katolicyzm, to mówi, że ludzie potrzebują tak zwanej ekologicznej konwersji, “konwersji” ze stworzeniem. Franciszek mówi o tym w paragrafach 217 i 218 swojej “encykliki” o środowisku[19], która ukazała się 24 maja 2015r. Ta encyklika Franciszka była wyrazem poparcia radykalnej ekologii. Interesującym jest fakt, że jednym z głównych prowadzących, wybranych przez antypapieża Franciszka do przedstawienia jego nowej “encykliki” o środowisku został ateista o nazwisku Hans Shellnhuber. Shellnhuber powiedział, że świat jest przeludniony o co najmniej 6 bilionów osób. Jest promotorem rządu światowego oraz  konstytucji ziemskiej, który miałby władzę nad każdym rządem i narodem. Franciszek osobiście wyznaczył Shellnhubera do Papieskiej Akademi Nauk[20]. Franciszka tak zwana encyklika promuje kult ziemi i dotychczas on to już wielokrotnie robił podczas swojego anty pontyfikatu. Poniżej tylko jeden z przykładów:

Franciszek, 20 listopada 2014r, Przemówienie w urzędzie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa: “…ziemia nigdy nie wybacza. Chrońmy naszą siostrę ziemię, naszą matkę ziemię tak aby nie odpowiedziała zniszczeniem.”[21]

Franciszek wydaje się mówić, że wraz z Bogiem, ziemia nas będzie sądzić. Rzeczywiście wydaje się wskazywać, iż będziemy musieli odpowiedzieć “stworzeniu”. To kult ziemi. Jest on heretykiem. Franciszek otwarcie przyznał, że możliwe jest aby uczył herezji.

Franciszek, wiadomość video , 23 maja 2015r.: “I przychodzi mi na myśl aby powiedzieć coś, co może być niemądre lub być może herezją..”[22]

Herezje Franciszka związane z Islamem

2 sierpnia 2005r. – Antypapież Franciszek modli się przed ciałem zmarłego lidera islamskiego centrum w Argentynie.

2 sierpnia 2005r. Franciszek modlił się przed martwym ciałem muzułmańskiego prezydenta islamskiego centrum w Argentynie.[23] Ciało zostało ustawione na wschód, w kierunku Mekki. Islamski imam czytał wersy z Koranu i poprosił o błogosławieństwo od Muhammada. Franciszek powiedział:

“Swoją modlitwą proszę stwórcę, najmiłosierniejszego aby odpłacił mu za całe dobro jakiego dokonał”.[24]

Św. Tomasz z Akwinu uczył:

“Jeśli ktokolwiek modliłby się nad grobem Muhammada, byłby uważany jako apostata”[25]

Oddanie czci przez Franciszka, zmarłemu Muzułmańskiemu przywódcy jest równe modlitwie nad grobem Muhammada. W swojej homilii 8 lipca 2013r. Franciszek powiedział do Muzułmanów: ” z miłością myślę również o tych Muzułmańskich imigrantach którzy tego wieczoru zaczęli święto Ramadan, które ufam, przyniesie obfity owoc duchowy.”[26] W swojej wiadomości do Muzułmanów na zakończenie Ramadanu z 10 lipca 2013r. Franciszek powiedział:

“…szacunek i przyjaźń dla wszystkich Muzułmanów, szczególnie tych którzy są przywódcami religijnymi… Chrześcijanie i Muzułmanie, jesteśmy wezwani do szanowania religii drugiego, jego nauczania, symboli, wartości. Szczególny szacunek jest należny przywódcom religijnym oraz miejscom modlitwy… myśl i mów z respektem o innych religiach i ich wyznawcach oraz unikaj ośmieszania czy oczerniania ich przekonań i praktyk… Sczęśliwego święta dla was wszystkich!”[27]  

Szanować fałszywą religię, jej nauczanie lub jej przynależność (jak to robi Franciszek) jest potępione w katolickim nauczaniu. To apostazja od wiary Katolickiej. W sobotę, 29 listopada 2014r. Franciszek dopuścił się kolejnego publicznego aktu apostazji poprzez modlitwę z islamskim grand muftim w Błękitnym Meczenie w Stambule w Turcji. Muzułmanie uważają Błękitny Meczet za najważniejszy w Stambule. Franciszek i mufti podążając za islamskim zwyczajem weszli do meczetu na boso. Grand mufti oprowadził Franciszka po meczecie i przeczytał mu wersety z Koranu wyjaśniając co oznaczają. Ktoś prawidłowo mógłby powiedzieć, że Franciszek z chęcią poddał się instrukcjom Islamskiej wiary. Następnie Islamski mufti i Franciszek modlili się razem w meczecie w ciszy prze dwie minuty. Antypapież Franciszek skłonił głowę, zamknął oczy i złożył razem dłonie w “modlitwie” – pozostając ramię w ramię z Islamskim liderem. Po zakończeniu modlitw mufti powiedział: “niech Bóg to przyjmie”. Rzecznik Watykanu przekazał, że te modlitwy były “cichą adoracją”. Franciszek powiedział do grand muftiego: “Ja chciałbym również prosić cie o modlitwę za mnie”. Watykan powiedział, iż nie chcieli obrazić Muzułmanów, więc przenieśli wizytę Franciszka w meczecie tak aby nie kolidowała z Muzułmańskim południowym “czasem modlitewnym”. Zachowanie Franciszka jest kolejnym jasnym i publicznym aktem odrzucenia przez niego wiary Katolickiej. Ktokolwiek widzi zachowanie Franciszka i ciągle uważa go za posiadającego wiarę Katolicką, jest heretykiem. Kościół Katolicki wielokrotnie nauczał, że nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim oraz, że fałszywe religie takie jak Islam są ohydnymi sektami.  

Papież Eugeniusz IV, 1434r.: “…jest nadzieja, że każdy człowiek z tej ohydnej sekty Mahometa będzie nawrócony na wiarę Katolicką.”[28]

We wrześniu 2014r. Antypapież Franciszek wielokrotnie uczył, że są Islamscy męczennicy – zobacz proszę artykuł w którym Antypapież Franciszek wielokrotnie uczy, że są Muzułmańscy “męczennicy”. Ta niesamowita herezja, która oburzająco odrzuca zdefiniowany dogmat Katolicki, iż tylko Katolicy są męczennikami jest kolejnym dowodem, że Franciszek nie wyznaje prawdziwej wiary w formie zewnętrznej ale wiarę fałszywą. Wyznania wiary dokonuje się nie tylko słowami (takimi jak to już zacytowaliśmy z Franciszka) ale również czynami. Odkąd Franciszek nie wyznaje prawdziwej wiary w zewnętrznej formie, ale fałszywą wiarę, modli się z Muzułmanami, uczy, że mogą być zbawieni, że są pośród nich męczennicy itd., według nauczania Kościoła o jedności Katolickiej i wyznaniu wiary, zakazane jest karą herezji i grzechem śmiertelnym uważać go za osobę, która jest w Kościele Katolickim. Wyjaśnia to wideo Dlaczego Franciszek nie może być uważany za Papieża. Apostazja Franciszka w meczecie była zasadniczo powtórzeniem tego co Antypapież Benedykt XVI zrobił 30 listopada 2006r. tego dnia Benedykt XVI (tak jak Franciszek) modlił się z grand muftim. Benedykt XVI skierował twarz na wschód w kierunku Mekki[29] . 28 listopada, dwa dni  przed swoją wizytą w Błękitnym Meczecie, Benedykt XVI powiedział:

“Pozdrawiam wszystkich Muzułmanów w Turcji ze szczególnym szacunkiem… Ten szlachetny kraj widział niezwykły rozkwit islamskiej cywilizacji w najróżnorodniejszych dziedzinach”.[30]

19 stycznia 2007r. Benedykt XVI mówił o swojej wizycie w meczecie:

“Często wyrażałem szacunek Kościoła Katolickiego dla Islamu poważanie Papieża wraz z wiernymi dla Muzułmańskich wyznawców, szczególnie podczas mojej wizyty w Stambulskim Błękitnym Meczecie”.[31]

22 grudnia2006r. Benedykt XVI powiedział:

“Moja wizyta w Turcji, dała mi możliwość pokazania, również publicznie, mojego respektu dla Islamskiej religii.”[32]

Benedykt XVI również radośnie przyjął Koran i powiedział we wrześniu 2006r.:

“…mój osobisty pogląd na Koran, dla którego mam respekt ze względu na świętą księgę wielkiej religii.”[33]

Zobacz nasze wideo Herezje Benedykta XVI aby dowiedzieć się więcej o zdumiewających herezjach Benedykta XVI w różnych kwestiach. To wideo całkowicie burzy kłamstwo – promowane przez “konserwatywnych” i tradycyjnych Katolików”, że Benedykt XVI ma Katolicką wiarę. Wielu z was również wie, iż ostatnio ‘kanonizowany’ Antypapież Jan Paweł II robił rzeczy jak kłanianie sie i całowanie Koranu 14 maja 1999r. 21 marca 2000r Jan Paweł II wydał niesamowite oświadczenie:

“Niech Święty Jan Chrzciciel chroni Islam.”[34]

Jak nasze materiały dowodzą każdej osobie dobrej woli, ci antypapieże są apostatami od Katolickiej wiary. Nie są prawdziwymi papieżami, ale bezprawnymi heretyckimi antypapieżami.

Franciszek, “Homilia” 21 września 2014r.: “Wspominając dekady okropnych cierpień i ciężkich prześladowań przeciwko Katolikom, Ortodoksyjnym i Muzułmanom, możemy powiedzieć, że Albania była krajem męczenników:… duchowni oraz pastorowie innych religii płacili za wierność swoim życiem.”[35]

Franciszek mówi, że heretycy, Muzułmanie oraz członkowie “innych religii” którzy zginęli w swoich fałszywych religiach byli “męczennikami”. To znaczy nauczać, że Muzułmanie mają męczenników! Jest dogmatem, iż tylko Katolicy mogą być męczennikami. Franciszek jest całkowitym heretykiem.

Herezje Franciszka na temat innych fałszywych religii.

W książce O Niebie i Ziemi na stronie 236 Franciszek napisał o nowych religijnych wierzeniach i ruchach. Stwierdził: “Mam respekt dla wszystkich nowych propozycji duchowych… Przeżywanie upływu czasu jest głównym testem czystości duchowej.” Więc według apostaty Franciszka, fałszywa religia Hinduizm jest prawdziwą i czystą duchowo ponieważ ma 3000 lat i przetrwała “upływ czasu”. W czasie wywiadu na pokładzie samolotu 16 stycznia 2015r. Franciszek mówił o swojej wizycie w Buddyjskiej świątyni w Kolombo (Sri Lanka):

“W tej świątyni znajdują się relikty dwóch uczniów Buddy, które są dla nich bardzo ważne. Były one w Anglii i udało im się je przenieść tam i wyjęli je abyśmy mogli na nie popatrzeć.”[36]

Franciszek powiedział, że pojechał do Buddyjskiej świątyni i Buddyści wyjęli “bardzo ważne” buddyjskie “relikty” aby on “mógł na nie popatrzeć”. On jest apostatą. 24 lipca 2015r. podczas spotkania z Buddystami,[37] Franciszek poprosił Boga aby pobłogosławił Buddystom oraz otrzymał formalne Buddyjskie błogosławieństwo.

Franciszek, Przemówienie 18 maja 2013r: “…promujcie wolność religijną dla każdego, dla każdego! Każdy mężczyzna i kobieta musi mieć wolność w jego lub jej wyznawanej religii, cokolwiek by tonie było.”[38]

Kościół Katolicki potępia ideę, iż wolność religijna powinna być uniwersalnym prawem obywatelskim. Po atakach z 11 września 2001r w Ameryce, Franciszek (wtedy Jorge Bergoglio) uczestniczył w spotkaniach modlitewnych z liderami innych fałszywych religii przy Obelisku w Argentynie.[39] Ten obelisk to masoński falliczny symbol. W swojej encyklice z 6 stycznia 1928r Mortalium Animos Papież Pius XI potępił uczestnictwo Katolików w między-religijnych spotkaniach modlitewnych jako apostazję. Uczył, że ci którzy popierają taką aktywność porzucili Katolicką religię. Powiedział również:

“Więc Czcigodni Bracia, jasnym jest dlaczego Stolica Apostolska nigdy nie pozwoliła swoim podmiotom brać udziału w zgromadzeniach nie-Katolików.”[40]  

Ale jak już zauważyliśmy, Franciszek był już wielokrotnie zaangażowany w między-religijne spotkania modlitewne. 23 stycznia 2002r. Franciszek (wtedy J.B.) zaprosił wielu różnych liderów fałszywych religii na modlitwę do katedry w Buenos Aires w Argentynie.[41] W tym spotkaniu uczestniczyli liderzy Hinduizmu, Buddyzmu, Islamu oraz Judaizmu. Franciszek ogłosił podczas spotkania, że “każda grupa religijna będzie się modlić według swojej wiary, języka i tradycji z pełnym szacunkiem dla innych.” To jest apostazja. 5 maja 2006r. Franciszek modlił się z członkami Parlamentu Religii Świata[42] a w 20011 Franciszek sam zorganizował miedzy-religijne spotkanie modlitewne.[43] 20 marca 2013r. Franciszek spotkał się z liderami różnych religii w skład których wchodzili schizmatycy, Żydzi i Muzułmanie. Franciszek powiedział:

“Wczoraj rano, podczas Mszy świętej, poprzez was poczułem duchową obecność społeczności, które reprezentujecie…”[44] 

W dalszej części powiedział, że ich szanuje.

Franciszek, 13 stycznia 2015r. Odczyt na między-religijnym i ekumenicznym zebraniu: “Drodzy Przyjaciele, jestem wdzięczny za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu które zebrało razem, wraz z innymi, cztery największe społeczności religijne zintegrowane z życiem Sri Lanki: Buddyzm, Hinduizm, Islam i Chrześcijaństwo. Dziękuję wam za obecność i za wasze ciepłe powitanie. Dziękuję również tym, którzy ofiarowali modlitwę i błogosławieństwo…”[45]

Franciszek przemawia na między-religijnym zebraniu w którym uczestniczą Hindusi, którzy czczą bożków i fałszywych bogów. Dziękuje im za ich “modlitwy i błogosławieństwa”. To oznacza przyjąć i zachęcać do modlitwy do fałszywych bogów czyli do bałwochwalstwa.

Franciszek, 6 czerwca 2015r. Odczyt w Centrum Młodzieży im. Jana Pawła II: “Muzułmanie, Żydzi, Ortodoksyjni, Katolicy oraz inni. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami! Wszyscy adorujemy Jednego Boga! Nigdy, przenigdy nie pozwólmy sie podzielić. Braterstwo i jedność.”[46]

Franciszek twierdzi, że Żydzi i Muzułmanie, którzy nie wierzą, że Pan Jezus jest Bogiem, oni uwielbiają Boga. To bluźnierstwo. Jak to przed chwilą wykazaliśmy, Franciszek całkowicie odrzuca nieomylne nauczanie Kościoła Katolickiego, iż członkowie fałszywych religii muszą zaakceptować Katolicką wiarę dla zbawienia.

Papież Eugeniusz IV, Sobór Florencki, 1439, ex cathedra: “Ktokolwiek pragnie być zbawiony, musi przede wszystkim zachować wiarę Katolicką. Jeśli ktoś nie zachowa jej całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieki.”

Franciszek respektuje ateistów

W książce  O Niebie i Ziemi, s12-13, Franciszek mówi, że respektuje ateistów oraz, że nie próbuje ich nawracać:

Nie nawiązuję relacji w celu prozelityzowania czy nawracania ateisty; respektuję go… lub też nie powiedziałbym, że potępiam jego życie, ponieważ jestem przekonany, że nie mam prawa do osądu uczciwości tej osoby… każdy człowiek jest obrazem Boga, bez względu na to czy jest wierzący czy nie. Z tego jedynie powodu, każdy ma szereg cnot, zalet i swojej własnej wspaniałość”. Franciszek, 30 kwietnia 2015 Rozprawa: ” Przychodzi mi na myśl kobieta urodzona w rodzinie ateistów i ona również była ateistką; nie gnostyczką ale ateistką. Ale była dobrą kobietą…”[47]

Franciszek głosi, że kobieta, która, przede wszystkim nie wierzyła w Boga była ” dobrą kobietą”. Ateista przeprowadził wywiad z Franciszkiem dla włoskiej gazety The Republic.[48] Wywiad został opublikowany 1 października 2013r. Franciszek wyraźnie powiedział ateiście, że nie ma zamiaru próbować go nawrócić. Franciszek czterokrotnie odrzuca prozelityzm w tym wywiadzie. Deklaruje:

“Prozelityzm to solenne (prawdziwe) bzdury. To nie ma sensu.”

Franciszek następnie stwierdza, że każda osoba ma własny pomysł na to co jest dobre i złe. Zachęca każdą osobę aby podążała za takim dobrem jak je sobie wyobraża. To jest skandaliczna apostazja. W swoim liście z 11 września 2013r do włoskiej gazety The Republic Franciszek naucza, że osoby, które nie wierzą w Boga mogą być zbawione[49]. To całkowita apostaja od wiary Katolickiej.

Franciszek ma szacunek dla tych, którzy popełnili samobójstwo

Franciszek O Niebie i Ziemi  str. 92-93:”Były czasy, gdy nie sprawowano uroczystości pogrzebowych dla tych, którzy popełnili samobójstwo, ponieważ nie kontynuowali życia w zdobyciu celu; zakończyli drogę, kiedy oni tego chcieli. Ale ja wciąż mam szacunek dla kogoś kto popełnił samobójstwo; jest osobą, która nie potrafiła przezwyciężyć przeciwności w swoim życiu. Nie odrzucam go.”

Nauczanie Franciszka o człowieku

Franciszek, Konwersacje,  str. 220: “Dla mnie nadzieja jest w osobie ludzkiej… wierze w człowieka. Nie mówię, że człowiek jest dobry lub zły, ja tylko w niego wierzę.

Heretyckie nauczanie Franciszka o grzechu

Franciszek, Konwersacje str. 120-121: “Często mówię, że jedyną chwałą jaką mamy, jak to mówi Święty Paweł, to bycie grzesznikiem.”

Święty Paweł nie mówi tego. To skandal. Na następnej stronie Franciszek mówi:

“Dlatego właśnie, dla mnie, grzech nie jest plamą którą muszę zmyć.” Franciszek, Konwersacje, str. 129: “…to jest problem grzechu. Od czterech lat Argentyna żyje grzeszną egzystencją, ponieważ nie wzięła odpowiedzialności za tych, którzy nie mają pożywienia lub pracy.”

Zauważ, że jedyny grzech o którym mówi Franciszek to nie zapewnianie ludziom jedzenia czy pracy; nie mówi nic o grzechu przeciwko Bogu i wierze w Boga. Wywiad Franciszka z The Republic 1 października 2013r.: “Najpoważniejszym złem, które dotyka świata w tych czasach to brak zatrudnienia dla młodych i samotność starych… To, dla mnie, jest najpilniejszy problem przed jakim stoi Kościół.”[50]

Franciszek o komunizmie

Franciszek, Konwersacje, str. 39: “Jest prawdą, że byłem, tak jak reszta mojej rodziny, praktykującym Katolikiem. Lecz mój umysł nie był skierowany wyłącznie na pytania religijne… czytałem Nasze słowo i propozycje,  publikację Partii Komunistycznej i uwielbiałem każdy artykuł napisany przez Leonidasa Barletta, jednego z ich najbardziej znanych członków…” Franciszek 5 marca 2014r., stwierdzenie podczas wywiadu: “Znałem wielu wspaniałych ludzi, którzy wyznawali marksizm.”[51]

Franciszek prosi komunistę Raula Castro aby się za niego modlił.

“I módl się za mnie.” – “Y rece por mí.”

Franciszek o karze śmierci

Franciszek, Konwersacje, str. 101: “…jest obecnie zwiększona świadomość jak niemoralna jest kara śmierci.”

To stwierdzenie jest całkowicie heretyckie. Kościół Katolicki zawsze popierał słuszność kary śmierci, za szczególnie poważne zbrodnie.

Franciszek promuje edukację seksualną

Franciszek, Konwersacje, str. 101: “Kościół nie jest przeciwko edukacji seksualnej. Osobiście uważam, że powinna być ona dostępna w ciągu dorastania dzieci, dostosowana do różnych grup wiekowych. Wprawdzie Kościół zawsze zapewniał edukację seksualną, jednakże przyznaję, że nie zawsze była ona odpowiednia.” Papież Pius XI, 31 grudnia 1931r., encyklika Divini illius magistri: “Ponieważ tu i tam wielka liczba (osób) niemądrze i niebezpiecznie utrzymuje i rozwija metodę edukacji, która obrzydliwie nazywana jest “seksualną”…”

Franciszek zachęca “księży” aby odeszli z “kapłaństwa” jeśli zakochają się

Franciszek, Konwersacje, str. 118-119: “Są chwile, gdy kapłan zakocha się i musi ponownie dokonać oceny swojego powołania i swojego życia. Wtedy musi udać się do biskupa i powiedzieć mu ‘zmieniłem zdanie… nie wiedziałem, że poczuję coś tak pięknego… naprawdę kocham tę kobietę’ i poprosić o zezwolenie na odejście z kapłaństwa. I co powinno się zrobić w takich wypadkach?  Franciszek: jestem z nim; towarzyszę mu w jego drodze duchowej. Jeśli jest pewien swojej decyzji, pomogę mu nawet znaleźć pracę… Prosimy o coś co się nazywa ‘dyspensą’, pozwolenie z Rzymu i po tym pozwolono by mu na otrzymanie sakramentu małżeństwa.”

A więc Franciszek pomoże człowiekowi, który przyjął wieczny ślub czystości przed Bogiem, aby złamał swój ślub i odszedł z kapłaństwa.

Heretyckie nauczanie Franciszka o “małżeństwie” gejów i homoseksualizmie

Zostało już udokumentowane i potwierdzone, że Franciszek sprzyjał cywilnym związkom homoseksualnym gdy był w Argentynie. On tylko nie chciał aby cywilne związki homoseksualne nazwane były małżeństwem. To herezja. To oznacza, że Franciszek aprobował zboczone i obrzydliwe zachowanie seksualne, które jest potępione w Piśmie Świętym i w nauczaniu Katolickim. Jego stanowisko nie różni się niczym od popierania aborcji pod warunkiem, że państwo nie daje aborcji specjalnego lub uprzywilejowanego statusu, poprzez używanie do tego celu pieniędzy państwowych. Zwróć uwagę na poniższe, interesujące stwierdzenia Franciszka o “małżeństwach” gejów i homoseksualistach.

Franciszek O Niebie i Ziemi  str. 117:”Gdy szef rządu miasta Buenos Aires, Mauricio Macri, nie oponował opinii sądu i natychmiast autoryzował małżeństwa (tej samej płci). Poczułem, że mam coś do powiedzenia, do poinformowania; byłem zobowiązany wyrazić swoją opinię. Był to pierwszy raz w mojej osiemnastoletniej posłudze jako biskup, gdy skrytykowałem przedstawiciela rządu. Jeśli przeanalizuje się te dwie deklaracje, które sformułowałem, to czy w mówiłem o homoseksualistach lub czy zrobiłem jakiekolwiek obraźliwe odniesienie w stosunku do nich… Macri powiedział mi, że takie było jego przekonanie; szanuję go za to, lecz szef rządu nie musi przenosić swoich osobistych przekonań na prawo. Czy w jakimś momencie mówiłem bez szacunku o homoseksualistach…”

Franciszek mówi, że szanuje tych, którzy są przychylni obrzydliwości “małżeństwa” tej samej płci oraz stwierdza, że nigdy nie miał braku szacunku dla sodomitów i zboczeńców. Franciszek wspomina również, jak pozwolił wspierającemu “małżeństwo” gejów prezydentowi Argentyny, Nestorowi Kirchnerowi aby przewodniczył “Katolickiemu” nabożeństwu żałobnemu na cześć zmarłego “Katolickiego księdza” i seminarzystów:

 Franciszek, Konwersacje, str. 145: “poprosiłem go nawet aby przewodniczył ceremonii gdy przyjechał do kościoła…”

Później, gdy ten apostata prezydent zmarł, Franciszek natychmiast ofiarował za niego publicznie “mszę żałobną”. Franciszek zezwalał również politykom, którzy przemawiali za aborcją i wspierali “małżeństwo” gejów aby otrzymali “komunię”  podczas jego pierwszej “mszy”.[52] Powiązane 4 minutowe video: Antypapież Franciszek udzielił “Komunii” pro – aborcjonistom.  19 sierpnia 2013r Franciszek został zaproszony przez magazyn America.[53] W tym wywiadzie Franciszek jasno naucza, że aktywni homoseksualiści nie są potępieni, odrzuceni przez Boga. Kościół opierający się na Piśmie Świętym uczy przeciwnie. Powiązane 21 minutowe video: Szokujący wywiad Antypapieża Franciszka.

Franciszek o reakcji Marii na śmierć Pana Jezusa

Przemówienie Franciszka z 31 maja 2015r., odnosząc się do reakcji Błogosławionej Dziewicy Maryi na ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa:

“…z tym poranionym ciałem spoczywającym w jej ramionach, tym ciałem, które tyle wycierpiało przed śmiercią, w środku z pewnością chciała powiedzieć do Anioła:’ Kłamca! Zostałam oszukana.’ Ona, również nie miała odpowiedzi.”[54]

Franciszek oskarża Marię, że chciała nazwać anioła kłamcą.

Franciszek odrzuca Katolicką apologetykę

W przemówieniu z 25 stycznia 2015r. do nie- Katolików powiedział “odłóżmy na bok polemikę czy apologetyczne  podejście”. Następnie potępił “dyskusję w której każda strona próbuje przekonać drugą o rozsądności swoich opinii.[55] W wystąpieniu 4 maja 2015r. Franciszek nazwał Luteranów “braćmi i siostrami w wierze”.[56] 16 lutego Franciszek powiedział, że są “wybitnie święci świadkowie Chrystusa z różnych wyznań”. Następnie powiedział: Nie ma żadnego znaczenia czy są oni Katolikami, Ortodoksyjnymi, Koptami czy Protestantami. Oni są Chrześcijanami!”.[57] Franciszek uczy, że jest “bez znaczenia” czy ktoś jest Katolikiem, Protestantem czy “Ortodoksyjnym”. Lecz Kościół Katolicki zawsze nauczał, że robi całkowitą różnicę czy ktoś jest Katolikiem. To jest dogmat, że osoba nie może być zbawiona bez Wiary Katolickiej.

Heretyckie nauczanie Franciszka o heretykach i schizmatykach

Franciszek O Niebie i Ziemi  str. 128: “Nie zgadzam się również na lekcje religii, które powodują dyskryminację przeciwko nie – Katolikom…”

W Argentynie, Franciszek zarekomendowałby “Katolikom” poszukującym egzorcyzmu, egzorcystę Luterańskiego[58]  W książce O Niebie i Ziemi, str. 72 Franciszek cytuje, co jego baba powiedziała mu gdy był młodszy:

“…’oni są Protestantami, ale oni są dobrzy.’ To była mądrość prawdziwej religii.”

W 2006r. Franciszek ukląkł aby otrzymać błogosławieństwo od Protestanta podczas spotkania ekumenicznego[59]. Franciszek zrobił to samo zaraz po wybraniu go na antypapieża 13 marca 2013r. Franciszek (zamiast pobłogosławić zgromadzonych ludzi) poprosił aby ludzie go pobłogosławili (byli tam liczni członkowie różnych nie-Katolickich religii)[60]. 18 marca  2013r. Franciszek napisał do nowego lidera sekty Anglikańskiej. Osobę świecką Justina Welbyiego nazwał “wielebnym”, chociaż Kościół Katolicki za panowania Papieża Leona XIII potwierdził 13 września 1896r., że Anglikański rytuał święceń jest całkowicie nie ważny. Franciszek powiedział, że Welby posiada “duszpasterstwo” i nazwał go “Arcybiskupem” Canterbury, co oznacza, iż wierzy, że lider heretyckiej i schizmatycznej sekty Anglikańskiej jest jurystycznym (prawowitym) liderem Kościoła dla Canterbury w Anglii. Poprosił również, tego heretyckiego i schizmatycznego lidera aby się za niego modlił.[61] W swoim przemówieniu 14 czerwca 2013r. do schizmatycznego Welbyiego, Franciszek wita go “nie jako gościa lub obcego, ale jako współobywatela Świętych i Rodzinę Bożą.” Franciszek, tym samym , stanowczo uczy, że nie-Katolicki Welby, którego nazywa “Wasza Wysokość” jest członkiem Kościoła Chrystusowego. To jest skandaliczną herezją. Franciszek następnie mówi, że jest “głęboko wdzięczny” za to, że heretycki i schizmatyczny świecki pomodlił się za niego. Później Franciszek powiedział, że ma głęboki szacunek dla Anglikanów i że obecnie jest większe uznanie dla Anglikańskiej duchowości i tak-zwanej liturgicznej tradycji.

Franciszek, Przemówienie z 30 kwietnia 2015r.: “Myślę również o męczennikach z Ugandy, w połowie Katolikach w połowie Anglikanach.”[62]

Powiedzieć, że są Anglikańscy męczennicy to być heretykiem i zaprzeczać nieomylnemu dogmatowi, że nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim. Tak jak to jest uczone przez Watykan II, Franciszek utrzymuje, że Protestanci i “Ortodoksyjni” są w Kościele Chrystusowym i nie potrzebują być nawróceni na Katolicką wiarę do zbawienia. To jest herezja.

Franciszek, 10 maja 2013r. Powitanie schizmatycznego  “Ortodoksyjnego Papieża” Aleksandrii, Egipt: ” Wasza Świątobliwość, zapewniając cię szczerze o moich modlitwach o to aby cała owczarnia powierzona twojej pasterskiej opiece, była zawsze wierna na wezwanie Pana, wzywam ochrony obydwu Świętych Piotra i Marka.”[63]

Franciszek nazywa tego schizmatyka “Świątobliwość” i mówi, ze Pan Bóg powierzył swoją owczarnię schizmatykowi. Nazywa go również pasterzem, co oznacza, ze wierzy, iż ten schizmatyczny lider jest prawdziwym, posiadającym jurysdykcję w prawdziwym Kościele Chrystusowym. Powiązane 1 minutowe video: ‘Schizmatyczna Instalacja’ Antypapieża Franciszka. W Rozprawie dla delegacji wschodniego Kościoła “Ortodoksyjnego” w Konstantynopolu  z dnia 28 czerwca 2013r. Franciszek błaga ich o modlitwę za niego mówiąc, “Proszę was w końcu o modlitwę za mnie, potrzebuję waszych modlitw.”[64]

Franciszek, 28 marca 2015r., Telegram w związku ze śmiercią  schizmatyka Mar Dinkha IV: “Świat chrześcijański stracił ważnego lidera duchowego, odważnego i mądrego pasterza… Niech Pan przyjmie go w do swojego królestwa i nagrodzi go wiecznym odpoczynkiem oraz niech pamięć o jego długiej i oddanej posłudze Kościołowi jest ciągle żywa jako wyzwanie i  inspiracja dla nas wszystkich.[65]

Franciszek nazywa zmarłego schizmatyckiego lidera ważnym liderem duchowym i mądrym pasterzem. Mówi, że jego długa posługa schizmatyckiemu kościołowi powinna być inspiracją dla wszystkich. Franciszek, przez to, ogłasza posługę kościołowi schizmatyckiemu, jako posługę prawdziwemu Kościołowi Chrystusowemu. Wspominając niedawną śmierć głowy schizmatyckiego Syryjskiego Kościoła “Ortodoksyjnego” 30 stycznia 2015r., Franciszek powiedział:

“Modlę się o wieczny odpoczynek dla tego oddanego sługi Bożego.”[66]

Według Franciszka, być liderem schizmatyckiego kościoła, to być “oddanym sługą Boga”.

Franciszek, Przemówienie do lidera Syryjskiego Kościoła “Ortodoksyjnego” 19 czerwca 2015r.”Twój Kościół, Wasza Świątobliwość, był Kościołem męczenników od samego początku i jest ciągle dzisiaj…”

Antypapież Franciszek otwarcie stwierdza, że nie-Katolicki “Kościół” jest kościołem męczenników. To jest całkowicie heretyckie. To jest bardzo jasne i publiczne odrzucenie dogmatu, że tylko Katolicy mogą być męczennikami.

Franciszek, Audiencja Generalna, 19 czerwca 2013r.: “Dzisiaj…spędziłem 40 minut… z ewangelickim pastorem i razem modliliśmy się.”[67]

W książce O Niebie i Ziemi na str. 217-218, Franciszek rekomenduje aby różne wyznania “szły razem w pojednawczej różnorodności…poprzez czynienie wspólnie, poprzez wspólną modlitwę… bez unieważniania różnorodnej tradycji.” W tym miejscu Franciszek promuje herezję, że nie powinniśmy próbować nawracania nie-Katolików, lecz iść i modlić się razem z nimi bez unieważniania ich różnorodnej heretyckiej i schizmatyckiej tradycji. Franciszek wypowiadając się na temat “Ortodoksyjnych” schizmatyków w swoim wywiadzie z 19 sierpnia 2013r. mówi:

“Musimy iść zjednoczeni z naszymi różnicami: nie ma innej drogi aby stać się jednością. To jest droga Jezusa.”[68]

A więc, według Franciszka schizmatycy powinni kontynuować odrzucanie nauczania Katolickiego i nie muszą się nawracać.

Papież Pius XI, Mortalium Animos: “…ponieważ jedność Chrześcijan może być promowana jedynie przez  promowanie powrotu do jednego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego tych, którzy są od niego oddzieleni…”[69]

30 listopada 2014r., Franciszek dyskutował Unityzm. Unityzm odnosi się do akceptacji Papiestwa i nauczania Katolickiego przez kościoły obrzędu Wschodniego. Franciszek przemawiając do Wschodnich schizmatyków, powiedział:

“Unityzm to słowo nieaktualne. Nie możemy dzisiaj rozmawiać w tych kategoriach. Musimy znaleźć inną drogę… ‘Pomóżcie mi znaleźć formę Prymatu na którą możemy sie zgodzić’.” [70]

Jego stwierdzenie jest publiczną deklaracją, iż akceptacja Papiestwa przez kościoły schizmatyckie jest nauczaniem przedawnionym. Jest to publiczne odrzucenie Papiestwa przez Franciszka.

Franciszek, liturgiczny rewolucjonista

Franciszek (wtedy jeszcze J. B.) celebrujący modernistyczną dziecięcą “Mszę” z żeńskim liturgicznym tańcem.[71]

Franciszek O Niebie i Ziemi  str. 102: “W Katolicyzmie, na przykład, wiele kobiet prowadziło liturgię słowa…”

Franciszek, oczywiście udzielał “komunii” na rękę w ciągu swojego życia. Franciszek nigdy nie sprawował ważnej mszy, nie tylko dlatego, że sprawuje nieważną Nową Mszę, lecz również ponieważ był on “ordynowany na księdza” 13 grudnia 1969r. w nowym nieważnym rycie ordynacji. Franciszek podobnie jak jego poprzednik Benedykt XVI, został “wyświęcony na biskupa” w nowym, nieważnym rycie święceń. Prawdziwy papież jest biskupem Rzymu. Franciszek nie jest biskupem. To kolejny powód dla którego on nie jest papieżem.

Wolnomularze (masoni) popierają Franciszka

Franciszek był ostatnio chwalony przez Wielkiego Mistrza Wielkiej Loży Wschodu z Włoch[72] i Argentyny.[73] Publicznie wspierali wybór Franciszka jako nowego antypapieża. Na tym zdjęciu widzimy Franciszka dającego, jak się wydaje, znak mistrza drugiego stopnia (nie znalazłem innego odpowiednika dla słowa ‘veil’ –przyp. Tłum) u Masonów. Jest to wyraźny gest dawany przez Masonów, w całej historii. Nie byłoby żadną niespodzianką gdyby się okazało, że Franciszek jest Masonem, ponieważ jego przekonania, które przejawiły się jego słowami i czynami są rzeczywiście masońskie. Głównym nauczaniem Masonerii jest to, że wszystkie religie prowadzą do Boga. Jak to jasno udowodniliśmy w tym krótkim przedstawieniu Franciszka – to jest dokładnie to, w co on wierzy. Powiązane 21 minutowe wideo: Dowód na to, że Franciszek jest Masonem? Aby dowiedzieć się więcej o herezjach Franciszka proszę zobaczyć dział Ostatnie Herezje Franciszka. W skrócie, Franciszek mocno wierzy i uczy tych samych herezji, które były promowane przez innych antypapieży Vatykan II. Franciszek jest całkowitym heretykiem i apostatą. Katolicki dogmat definiuje, że heretyk nie może być członkiem Kościoła Katolickiego. Jest w związku tym nieomylnym stwierdzenie, że Franciszek nie jest ważnym papieżem lecz heretyckim nie-Katolickim antypapieżem.

Endnotes:


[1] http://www.youtube.com/watch?v=YgZ8ba74mmg

[2] http://www.lanacion.com.ar/637973-el-gesto-de-dos-amigos

[3] http://www.parroquiasannicolas.com.ar/noche_de_los_cristales_rotos.htm

[4] http://www.lanacion.com.ar/942600-teshuva-fidelidad-y-ternura

[5] http://www.youtube.com/watch?v=5qAXW5Bsmqc

[6] http://www.youtube.com/watch?v=yBcjoNnv1xc

[7] http://www.radiojai.com.ar/online/notiDetalle.asp?id_Noticia=49261

[8] http://pagina-catolica.blogspot.com.ar/2012/11/rabino-ofende-la-iglesia-en-la-uca.html

[9] http://www.aica.org/4058-conmemoracion-judeo-cristiana-de-la-noche-los-cristales-rotos.html

[10] http://youtu.be/hOyLzrOSBug?t=10m47s

[11] http://es.jn1.tv/video/news/los-jud-os-argentinos-celebran-januc.html

[12] http://www.zenit.org/en/articles/francis-writes-rome-s-chief-rabbi

[13] L’Osservatore Romano, March 27, 2013, p. 4. –

http://en.radiovaticana.va/storico/2013/03/25/pope_francis_passover_telegram_to_jewish_community_%28full_text%29/en1-

676681

[14] L’Osservatore Romano, April 24, 2015, p. 16. – http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papafrancesco_

20150420_lettera-morte-toaff.html

[15] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130624_international-jewishcommittee.

html

[16] La Stampa, September 29, 2013, “Pope Francis and Rabbi Skorka make history in the Vatican” –

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-francis-francisco-28206/

[17] http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1303392.htm

[18] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/april/documents/papa-francesco_20150430_cursillos-dicristianita.

html

[19] Francis, “encyclical Laudato Si”, May 24, 2015. – http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

[20] http://visnews-en.blogspot.it/2015/06/other-pontifical-acts_17.html

[21] L’Osservatore Romano, November 28, 2014, p. 16. –

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2014/11/20/0864/01861.html

[22] Antipope Francis: “And it comes to my mind to say something that may be foolish, or perhaps a heresy”

[23] http://edant.clarin.com/diario/2005/08/02/sociedad/s-03601.htm

[24] http://www.lanacion.com.ar/726634-se-hara-hoy-el-sepelio-de-adel-made

[25] Summa Theologiae, Pt. II, Q. 12, A. 1, Obj. 2.

[26] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html

[27] L’Osservatore Romano, August 7-14, 2013, p. 7. – http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/pontmessages/

[28] Decrees of the Ecumenical Councils, Sheed & Ward and Georgetown University Press, 1990, Vol. 1, p. 479.

[29] http://www.reuters.com/article/2006/12/01/us-pope-turkey-idUSL2862679720061201

[30] Benedict XVI, Meeting with the President of the Religious Affairs Directorate, November 28, 2006. –

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20061128_pres-religiousaffairs.

html

[31] Benedict XVI, Address to New Ambassador of Turkey, November 19, 2007. – http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/

en/speeches/2007/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20070119_ambassador-turkey.html

[32] Benedict XVI, Address, December 22, 2006. – http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/

en/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061222_curia-romana.html

[33]http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_universityregensburg.

html#_ftn3

[34] John Paul II, Visit to Wadi Al-Kharrar, March 21, 2000. – http://w2.vatican.va/content/john-paulii/

en/travels/2000/documents/hf_jp-ii_spe_20000321_wadi-al-kharrar.html

[35]L’Osservatore Romano, September 26, 2014, p. 8. – http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papafrancesco_

20140921_albania-omelia.html

[36] ://www.news.va/en/news/pope-francis-says-there-are-limits-to-freedom-of-e

[37] http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150624_buddisti-cattolici.html

[38]L’Osservatore Romano, May 22, 2013, p. 11. -http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/may/documents/papafrancesco_

20130518_veglia-pentecoste.html

[39] http://www.lanacion.com.ar/334678-ceremonia-ecumenica

[40] Claudia Carlen, The Papal Encyclicals, Raleigh: The Pierian Press, 1990, Vol. 3 (1903-1939), p. 317.

[41] http://www.lanacion.com.ar/368653-sintesis

[42] http://www.par.org.ar/bergoglio.htm

[43] http://comipaz.wordpress.com/2011/10/13/peregrinos-de-la-paz/

[44] L’Osservatore Romano, March 27, 2013, p. 7. –

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/march/documents/papa-francesco_20130320_delegati-fraterni.html

[45] L’Osservatore Romano, January 16, 2015, p. 5. –

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150113_srilanka-filippine-incontrointerreligioso.

html

[46] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/june/documents/papa-francesco_20150606_sarajevo-giovani.html

[47] L’Osservatore Romano, May 22, 2015, pp. 14-15. –

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/april/documents/papa-francesco_20150430_cursillos-di-cristianita.html

[48] http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/pope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/

[49] http://www.repubblica.it/cultura/2013/09/11/news/the_pope_s_letter-66336961/

[50] http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/pope_s_conversation_with_scalfari_english-67643118/

[51] L’Osservatore Romano, March 14, 2014, pp. 6-7. – http://www.catholicnewsagency.com/news/transcript-pope-francis-march-5-

interview-with-corriere-della-sera/

[52] http://www.washingtontimes.com/blog/inside-politics/2013/mar/19/despite-abortion-views-biden-pelosi-receive-commun/

[53] http://americamagazine.org/pope-interview

[54]http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150529_bambini-malati-santamarta.

html

[55]http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150125_vespri-conversione-sanpaolo.

html

[56]http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/may/documents/papa-francesco_20150504_chiesa-evangelicoluterana-

svezia.html

[57]http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/february/documents/papa-francesco_20150216_moderatore-chiesascozia.

html

[58] http://www.diariopopular.com.ar/notas/150119-la-historia-del-exorcista-favorito-del-papa-francisco   

[59] http://www.lanacion.com.ar/816217-masiva-oracion-por-la-unidad-cristiana

[60] L’Osservatore Romano, March 20, 2013, p. 1

[61] L’Osservatore Romano, March 27, 2013, p. 6.

[62]L’Osservatore Romano, May 8, 2015, p. 7. – http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/april/documents/papafrancesco_

20150430_commissione-internazionale-anglicana-cattolica.html

[63] L’Osservatore Romano, May 15, 2013, p. 3. – https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/may/documents/papafrancesco_

20130510_tawadros.html

[64] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130628_patriarcato-ecumenicocostantinopoli.

html

[65] L’Osservatore Romano, April 3, 2015, p. 5. –

http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2015/03/28/0224/00500.html

[66]http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150130_chiese-ortodosseorientali.

html

[67] http://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130619_udienza-generale.html

[68] http://americamagazine.org/pope-interview

[69] Papal Encyclicals, Vol. 3 (1903-1939), p. 317.

[70]http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141130_turchiaconferenza-

stampa.html

[71] http://www.youtube.com/watch?v=RwS9umpEkvs

[72]https://web.archive.org/web/20150414183919/http://grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papafrancesco-

nulla-sara-piu-come-prima.aspx

[73] http://masonicpressagency.blogspot.com/2013/03/grand-lodge-of-argentina-welcomes.html

Co naprawdę wierzy Franciszek

Los comentarios utiliza la tecnología Disqus