Jak modlić się na Różańcu Świętym

1. Zacznij Różaniec Znakiem Krzyża Świętego oraz Składem Apostolskim.

Znak Krzyża Świętego

Prawą ręką wykonaj znak krzyża przez dotknięcie czoła, następnie dolnej części mostka (górnej części brzucha) , lewego ramienia i prawego ramienia mówiąc przy tym: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; i w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do Piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na Niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

2. Następnie Modlitwę Pańską, 3 x Zdrowaś Maryjo o zwiększenie wiary, nadziei i miłości oraz Chwała Ojcu na koralikach wskazanych w powyższym schemacie.

3. Powiedz pierwszą tajemnice np. „Część pierwsza Różańca Świętego Radosna, tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny”. Następnie: Modlitwę Pańską, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Modlitwę Fatimską („O mój Jezu”) – w czasie których rozważaj (kontempluj) wymienioną tajemnicę.

4. Powtórz w ten sposób następne cztery tajemnice (już bez zaznaczania części Różańca).

5. Na zakończenie każdodniowego Różańca, odmów ,,Witaj Królowa Matko miłosierdzia” oraz modlitwę na zakończenie.

Bardzo gorąco polecamy i zachęcamy, aby codziennie odmawiać wszystkie 3 części Różańca. Matka Boża w Fatimie wielokrotnie podkreślała w swoich przesłaniach, wielkie znaczenie Różańca Świętego. Powiedziała nawet, że Franciszek będzie musiał odmówić jeszcze ,,wiele Różańców” przed pójściem do Nieba. Rozważanie wszystkich 3 części Różańca codziennie, może byś spełnione na kilka sposobów. Jednak, dla wielu osób najlepszym, jest modlitwa każdej części osobno o trzech różnych porach dnia np.: część radosną rano, bolesną w ciągu dnia oraz chwalebną wieczorem. ,,Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia” i modlitwa na zakończenie, winne być odmówione tylko raz na zakończenie całodziennego Różańca.

Istotnym elementem Różańca jest rozważanie tajemnic, wydarzeń z życia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i Jego Matki. To oznacza myślenie o nich, wizualizowanie ich, branie pod uwagę łask i zasług w nich uwidocznionych oraz używanie ich jako inspiracji do lepszego poznania i kochania Boga. Jest również powszechnym aby skupiać się przy każdej z tajemnic na cnotach; te rekomendowane przez Świętego Ludwika Marię Grignion de Montfort znajdują się w poniższych tabelach.

Tajemnice RadosneCnoty (Św. Ludwik de Montfort)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi PannyPokora
2. Nawiedzenie Świętej ElżbietyMiłość do naszych sąsiadów
3. Narodzenie Pana JezusaOderwanie się od spraw tego świata, gardzenie bogactwem i umiłowanie ubóstwa
4. Ofiarowanie Pana JezusaCzystość ciała i duszy
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyniBoża mądrość

 

Tajemnice BolesneCnoty (Św. Ludwik de Montfort)
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w OgrójcuŻal za grzechy
2. Biczowanie Pana JezusaUmartwianie siebie/zmysłów
3. Cierniem ukoronowanie Pana JezusaOderwanie się od spraw tego świata, gardzenie bogactwem i umiłowanie ubóstwa
4. Pan Jezus dźwiga krzyż na KalwarieCierpliwość w dźwiganiu naszych krzyży/cierpień
5. Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa naNawrócenie grzeszników, wytrwałość wybranych i ulga dla dusz w czyśćcu cierpiących

 

Tajemnice ChwalebneCnoty (Św. Ludwik de Montfort)
1. Zmartwychwstanie Pana JezusaMiłość Boga i gorliwość w służbie Jemu
2. Wniebowstąpienie Pana JezusaŻarliwe pragnienie nieba, naszego prawdziwego domu
3. Zesłanie Ducha Świętego na ApostołówNapełnienie Duchem Świętym naszych dusz
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi PannyCzułe oddanie się naszej Błogosławionej Matce
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi PannyWytrwanie w łasce i w przyszłości korona chwały

Modlitwy Różańcowe

Modlitwa Pańska (Ojcze nasz)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo)

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (Chwała Ojcu)

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Modlitwa fatimska (O mój Jezu)

O mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do Nieba, a szczególnie te które najbardziej tego potrzebują. (William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima, Diubleday, 1990, p220)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia oraz modlitwa na zakończenie

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i plącząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaz. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się! O Boże, którego jedyny Syn przez życie, śmierć i zmartwychwstanie zdobył dla nas nagrodę życia wiecznego, spraw, Ciebie prosimy, aby rozmyślanie tajemnic Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny pozwoliłoby nam je naśladować i tak dostąpić spełnienia ich obietnic przez tegoż Chrystusa Pana Naszego. Amen.

PDF dostępny tutaj

Translated from: www.vaticancatholic.com Most Holy Family Monastery, 4425 Schneider Rd., Fillmore, NY 14735, (800)275-1126 or (585)567-4433. Email: mhfm1@aol.com 

Jak modlić się na Różańcu Świętym

Los comentarios utiliza la tecnología Disqus