Koronka do Miłosierdzia Bożego siostry Faustyny jest czymś, czego trzeba unikać

Autorem Br. Michael Dimond, O.S.B.

-26 października 2006-

Przez ostatnie lata słyszałem różne opinie na temat Koronki do Miłosierdzia Bożego i nie wiedziałem co o tym sądzić. Jedną rzeczą, która mnie zastanawiała było to, że wydaje się ona być popularna wśród “Katolików” Charyzmatycznych oraz wydaję się być używana jako zamiennik dla Różańca Świętego. Jakiś czas temu zdecydowałem się na szybkie przeglądnięcie więcej niż 600-stronicowej książki “Dzienniczek Bożego Miłosierdzia w mojej duszy” (“Dzienniczek” s. Faustyny – przyp. tłum.). Poniżej jest tylko kilka dziwnych rzeczy które znalazłem, a które są wystarczające, aby przekonać mnie, że ta “koronka” jest czymś czego trzeba unikać.

Na stronie 23 książki Boże Miłosierdzie w mojej duszy (Dzienniczek siostry Faustyny), pisze:” i wyszła Hostia z Tabernakulum i spoczęła na rękach moich, a ja z radością włożyłam ją do Tabernakulum. Powtórzyło się to drugi raz, a ja uczyniłam z nią to samo, jednak powtórzyło się to trzeci raz… (Marian Press, Stockbridge, MA, 1987)

Na stronie 89 książki Boże Miłosierdzie w mojej duszy, pisze: “ . Kiedy się kapłan zbliżył powtórnie, podałam mu Hostię, aby zabrał do kielicha, bo w pierwszej chwili kiedy przyjęłam Pana Jezusa, to przecież nie mogłam mówić, że drugi upadł, dopiero aż spożyłam. Jednak kiedy miałam Hostię w ręku, odczuwałam taka moc miłości, że przez dzień cały nie mogłam nic ani jeść, ani wrócić do przytomności. Z Hostii usłyszałam te słowa: pragnąłem spocząć na rękach twoich, nie tylko w sercu twoim.”

Na stronie 168, pisze: “ W chwili kiedy uklękłam, aby przekreślić wole własną, jako mi Pan kazał, usłyszałam głos w duszy taki: od dziś nie lękaj się sądów Bożych, albowiem sądzona nie będziesz.” (z 4 lutego 1935r.)

Na stronie 176, “Jezus” mówi do niej: “ W gronku wybranym jesteś słodką jagodą; pragnę, aby sok, który krąży w tobie, udzielił się innym duszom.”

Na stronie 191, “Jezus ” mówi do niej: Dla ciebie powstrzymam rękę karzącą; dla ciebie błogosławię ziemi.” (zobacz również stronę 378.)

Na stronie 247, “Jezus” mówi: “Wiedz jeszcze o tym, córko Moja, że wszystkie stworzenia. czy wiedzą, czy bezwiednie, czy chcą czy me chcą, zawsze pełnią wolę Moją… Córko Moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat piękniejszy od tego, a resztę dni w nim przeżyjesz.”

Na stronie 260, “Jezus” mówi: “albowiem wiele dusz odwróci się od wrót piekła i będą uwielbiać miłosierdzie Moje.

Na stronie 374, “Jezus” mówi: “ Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki.”

Na stronie 382, “Jezus” mówi: “ Pragnę, aby czczono miłosierdzie Moje.

Na stronie 288, “Jezus” mówi: “Dlatego łączę się z tobą tak ściśle, jako z żadnym stworzeniem.

Na stronie 400, “Jezus” mówi: “widzę miłość twoją tak czystą, więcej niż anielską, dlatego więcej, że walczysz. Dla ciebie błogosławię światu.

Na stronie 417, czytamy, że “Jezus” rzekomo dał s. Faustynie tą instrukcję: “ powiedz przełożonej generalnej niech liczy na ciebie, jako na najwierniejszą córkę w Zakonie.

Na stronie 583, czytamy jak s. Faustyna powiedziała: “ Kiedy wzięłam Posłańca Serca Bożego do ręki i przeczytałam o kanonizacji św. Andrzeja Boboli, w jednej chwili ogarnęła duszę moją tak wielka tęsknota, żeby i u nas była święta i rozpłakałam się jak dziecko, czemu u nas nie ma świętej i rzekłam do Pana: znam hojność Twoją, a wydaje się jakbyś był dla nas mniej hojny i znowuż się rozpłakałam, jak małe dziecko. I rzekł Pan Jezus do mnie: Nie płacz, ty jesteś świętą.

Na stronie 602, czytamy jak “Jezus” rzekomo powiedział: “Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy ani źli.”

Na stronie 612, czytamy jak “Jezus” rzekomo powiedział: “Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.”

Na stronie 643, czytamy jak s. Faustyna powiedziała po przyjęciu Komunii: “Jezu, przeistocz mnie w drugą hostię!… Tyś wielki Pan, Wszechmocny, Ty mi możesz tę łaskę uczynić: I odpowiedział mi Pan, że: ‘jesteś żywą hostią.‘”

Na stronie 208 dowiadujemy się, że “Jezus” rzekomo powiedział s. Faustynie o nowej Koronce do Miłosierdzia Bożego i rzekomo poinstruował ją aby była odmawiana na koralikach Różańcowych: “Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego. Odmawiać ja będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga. Następnie na paciorkach Ojcze nasz mówić będziesz następujące słowa: ‘Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.’ Na paciorkach Zdrowaś Maryjo, będziesz odmawiać następujące słowa: ‘dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego’. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: ‘Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami i nad całym światem.'” (Sobota, 14 września 1935r.)

Powyższe stwierdzenia prezentują szereg problemów. Pierwszym problemem jest promowanie Komunii na rękę, co jest rzekomo zatwierdzone przez Pana Naszego. Hostia przylatuje na jej rękę wielokrotnie, Pan Nasz rzekomo mówi, że On pragnie spocząć na jej rękach. Wierzę, że jest to diabelska pułapka, aby przyjmować Komunię na rękę, zaakceptowana jeszcze przed religią Watykan II.

Po drugie, widzimy niepotrzebne wychwalanie tej zakonnicy. Czytamy słowa wypowiedziane rzekomo przez Pana Naszego, które nie sprzyjają pokorze ale próżności – że w gruncie rzeczy, jest ona najlepszą rzeczą na ziemi. Nie wierzę, że Pan Nasz kiedykolwiek poinstruowałby ją aby powiedziała swojej przełożonej, że jest najwierniejszą córką w Zakonie. Pan Nasz powiedziałby przełożonej o tym, jeśli by chciał aby ta informacja była znana.

Po trzecie, zostaje s. Faustynie przekazane, ze Boża iskra – która przygotuje świat na Jego Ponowne Przyjście – pochodzi z Polski! To zostało zinterpretowane jako, że Bóg wybrał osobę Jana Pawła II, który był z Polski! Skoro już wiemy, że Jan Paweł II był apostatą, nie-Katolickim antypapieżem, który dosłownie uczył doktryny antychrysta prosto z Watykanu, przy jednoczesnym popieraniu fałszywych światowych religii, to pokazuje nam jeszcze raz, ze objawienia s. Faustyny pochodziły od Diabła. W rzeczywistości, to pokazuje jak bardzo Diabeł chciał promować wspieranie dla Jana Pawła II.

Po czwarte, Koronka do Miłosierdzia Bożego skupia się wokół miłosierdzia w czasie, gdy ludzkość coraz bardziej zbliżała się w dopełnianiu kielicha bożej sprawiedliwości. Problemem w tamtym okresie i dzisiaj oczywiście również, było to, iż ludzie nie bali się Boga i kontynuowali w obrażaniu Go. Potrzebowali usłyszeć o Jego sprawiedliwości. Ale Koronka do Miłosierdzia Bożego, była doskonałym fałszywym nabożeństwem, które sprawiło, że ludzie uwierzyli, iż doznają Bożego miłosierdzia, nawet jeśli będą pozostawać w swoich grzechach – pouczając ludzi aby nawet “czczono” Jego miłosierdzie.

Po piąte, i prawdopodobnie najważniejsze, czy Bóg przekazałby nową koronkę do odmawiania na koralikach Różańcowych, krótko po tym jak Jego Matka ukazała się w Fatimie aby dokonać wielkiego cudu w celu przekazania, pomiędzy innymi, potrzebę odmawiania Różańca? Szczegółowe instrukcje dane s. Faustynie, aby odmawiać Koronkę do Miłosierdzia na koralikach Różańcowych, to wyraźny, uważamy, Diabelski zamiennik dla Różańca. I widzimy jak go używa w ten sposób do tak wielu dusz. Koronka do Miłosierdzia jest przebiegłą fałszywką, która będąc tradycyjną w wielu miejscach, służy Diabłu w celu podsunięcia tej podrabianej koronki, konserwatywnie – nastawionym kręgom, z którymi Diabeł wiąże nadzieje, że będą używać jej (koronki do Miłosierdzia) jako zamiennik dla Różańca.

Rozważywszy wszystkie te fakty, Koronka do Miłosierdzia Bożego jest czymś czego Katolik powinien unikać. Katolicy zamiast tego, powinni odmówić dodatkową część Różańca lub Drogę Krzyżowa. Ludzie powinni wiedzieć, że w latach pięćdziesiątych [dwudziestego wieku], Koronka do Miłosierdzia Bożego była wstrzymana a Dzienniczek S. Faustyny był na liście książek zakazanych. Zostały one przywrócone i rozprzestrzenione na cały świat przez Jana Pawła II.

Od tłumaczącego artykuł: Będę bardzo wdzięczny za wszystkie uwagi i błędy, które zauważysz Drogi Czytelniku, czy to w ortografii, interpunkcji, frazeologii czy w przekładzie z angielskiego. Uwagi dotyczące błędów w przekładzie proszę, razem ze źródłem/źródłami poprawnego tłumaczenia, przesłać mailowo lub podać w komentarzu pod artykułem.

PDF dostępny tutaj

Koronka do Miłosierdzia Bożego siostry Faustyny jest czymś, czego trzeba unikać

Los comentarios utiliza la tecnología Disqus